Misyon:

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun misyonu turizm alanında ülkemizi diğer ülkelerle rekabet edebilir duruma getirecek, sorumluluk sahibi, ekip halinde çalışma yapabilen, sürekli kendini yenileyen ve turizm alanındaki gelişmelerin takipçisi olan, mesleki açıdan yeterli donanıma sahip öğrenciler yetiştirip bunları topluma kazandırmaktır.

 

Vizyon:

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun vizyonu turizm alanında Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü arttırarak sektöre nitelikli insan kazandırmak ve turizm eğitiminde önde gelen kaliteli eğitim kurumlarından biri olmaktır.

 

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

 
 

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 30 ile 01/02/2010 tarih ve 2010/103  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  eki ile kurulmuştur.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı