2018 YAZ DÖNEMİNDE STAJINI YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLER İŞYERİ STAJ KABUL FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ EVRAKLARINDAN 3 ER NÜSHA ÇIKARACAK VE İŞYERİNE ONAYLATTIKTAN (İMZA MÜHÜR KAŞE) SONRA 23 MART 2018TARİHİNE KADAR BÖLÜM ÖĞRENCİ İŞLERİ OFİSİNE  TESLİM EDECEKLERDİR.

YAPILACAK OLAN DEĞERLENDİRME SONUNDA STAJ YERLERİ ONAYLANAN ÖĞRENCİLER 27 NİSAN 2018 TARİHİNE KADAR BÖLÜM ÖĞRENCİ İŞLERİ OFİSİSNE MÜSTEHAKLIK BELGESİ, NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ VE 2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAFI TESLİM EDECEKLERDİR.

2018 YAZ DÖNEMİMDE 3 AYRI STAJ BAŞLANGIÇ TARİHİ BELİRLENMİŞ OLUP BU TARİHLER HARİCİNDE BİR TARİHTE STAJ BAŞLANGICI YAPILMAYACAKTIR.

04 HAZİRAN 2018 - 27 TEMMUZ 2018

25 HAZİRAN 2018 - 15 AĞUSTOS 2018

30 TEMMUZ 2018 - 25 EYLÜL 2018


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı