Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Bölüm HakkındaDers PlanıDers İçerikleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2012 yılında Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. Bölüm eğitim-öğretim faaliyetlerini Mengen'de sürdürmektedir.  

Bölümün amacı Türk yemek kültürünü dünyaya tanıtacak bilgi ve donanıma sahip nitelikte yiyecek-içecek işletmecileri ve şefler yetiştirerek, gastronomi alanında üniversitemizi marka haline getirmektir. Bu amaçla bölüm öğrencilerine yiyecek- içecek işletmeciliğine ve yemek sanatlarına dair her türlü incelik öğretilmekte, mezun öğrencilerin sektörde ileri gelen kuruluşlarda yer alabilmesi için çalışılmaktadır.

Yemek kültürümüzün yurt dışında da en iyi şekilde temsil edilmesi ve tanıtılması amacıyla dil eğitimine de önem verilmekte, İngilizce dersinin yanı sıra çeşitli seçmeli yabancı dil dersleriyle de bu eğitim desteklenmektedir.

Bölüm hem Türk mutfak kültürünün akademik bir çatı altında araştırılmasını sağlayacak sorgulayıcı, yenilikçi bir kadro, hem de sektör için nitelikli yöneticiler yetiştirecektir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü iki yardımcı doçent, bir okutman, bir öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisinden oluşan kadrosu ile lisans eğitimine devam etmektedir. Bölüm, ofis binası ve sınıflar, uygulama mutfakları, kantin ve yemekhane, spor salonu ve çok amaçlı binayı içeren Mengen kampüsünü AİBÜ Mengen Meslek Yüksekoukulu ile birlikte kullanmaktadır. 

 

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı