Turizm İşletmeciliği

Bölüm Hakkında Ders PlanıDers İçerikleri

 

Bolu ili sahip olduğu Abant Gölü, Yedigöller gibi doğal çekicilikleri, yaylaları, Bolu’nun “Pamukkale’si” olarak adlandırılan Akkaya travertenleri, sağlık turizmine yönelik kaplıcaları, kış turizmi merkezi Kartalkaya gibi ekolojik, kültürel ve tarihsel değerleri ile adeta turizm cennetidir.

Ülke ekonomisine katkıyı sağlayan emek-yoğun sektörlerden biri olan turizmde temel unsurun hizmet olması sebebiyle en önemli üretim faktörü insandır. Bu nedenle, turistlerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte personel yetiştirilmesi destinasyonların kapasitesinin tamamına ulaşmasında büyük önem taşımaktadır. Bolu ilinin sahip olduğu turistik değerler düşünüldüğünde bu değerleri ulusal ve uluslararası alanda temsil edebilecek beceri ve donanıma sahip insanların yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca, konumu bakımından Bolu ilinin Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nin birleştiği noktada bulunması turizmde uzmanlaşmak isteyen gençlerin ulaşımı açısından kolaylık sağlamaktadır.

Vizyon

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü olarak kaliteli mesleki ve teknik eğitim seviyesi ile tercih edilen bir bölüm olmak; Bolu’nun sahip olduğu turistik değerlerin ve yerel kültürünün tanıtılmasına yardımcı olacak, turizm sektöründeki ulusal ve uluslararası rekabet koşullarına karşı gerekli donanıma sahip, tercih edilen uzmanlar yetiştirmektir.

Misyon

Etik ve sosyal değerlerin farkında olan öğrenciler yetiştirmek, dünya standartlarında araştırma yapma ve kaliteli eğitim alma fırsatı sunmak, turizm sektörünün ve toplumun gelişimine katkı sağlayarak ilgili paydaşların bilgi birikimini artırmasına çalışan saygın bir mesleki eğitim kurumu olmaktır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı